08:00 17 نوامبر 2018
سفینه پرگرس

مانور موفقانه روسیه درکیهان

© NASA .
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

مرکز فضایی روسیه موفقیت عملیات فضائی را تایید کرد

فضاپیمای ترانسپورتی Progress M-26M روسیه که به استیشن فضایی بین المللی متصل شده است، توانست در عملیات تکراری، مدار حرکت این استیشن را تصحیح کند.

برای تصحیح مدار حرکت استیشن، انجن این فضاپیمای روسی، سه ساعت و سی دقیقه و 1922 ثانیه کار کرد.

طبق گزارشها، پس از این مانور، استیشن فضایی 2.8 کیلومتر جابجا شده است و از مدار قرار گرفته بالاتر رفت.

نخستین تلاش شب شنبه برای تصحیح مدار استیشن فضائی بنا به علت نواقص تخنیکی در سیستم های Progress M-26M موفقانه نبود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک