04:15 23 اپریل 2018
  طیاره بمبارد ستراتیژیک تو - ۱۶۰

  وزارت دفاع روسیه حد اقل پنجاه طیاره نو تو - ۱۶۰خریداری میکند

  © Fotobank.ru/Getty Images /
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 10

  تجدید تولید طیارات تو - ۱۶۰

  فیصله راجع به خریداری حد اقل پنجاه طیاره ستراتیژیک بمبارد راکت بردار تو — ۱۶۰«قوی سفید»، وقتیکه تولید انها از سر گرفته شود، اتخاذ شده است. این مطلب را دگر جنرال ویکتور بونداریوف قوماندان عمومی نیروی هوایی فدراسیون روسیه به ژورنالیستان اعلام داشت.

  سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در مورد بررسی مساله از سر گیری تولید طیارات ستراتیژیک بمبارد راکت بردار تو — ۱۶۰هدایت داده است.

  قبلاً سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه راجع به ضرورت از سرگیری تولید طیارات ستراتیژیک بمبارد راکت بردار تو — ۱۶۰اعلام داشته بود.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک