09:50 24 جون 2018
مواد مخدر

همسایگان افغانستان از قاچاق مواد مخدر رنج می برند

© REUTERS / Parwiz/Files
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10

در موجودیت امریکا ظرفیت تولید مواد مخدر در افغانستان پنجاه برابر افزایش یافته است

افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان از اغاز عملیات جنگی امریکا در این کشور پنجا برابر افزایش یافته. در این باره اداره کنترول مواد مخدر روسیه خبر داده است.
ویکتور ایوانوف رئیس اداره کنترول مواد مخدر روسیه معتقد است که برای یوریشیا و اسیای مرکزی مشکل عمده را تولید مواد مخدر در افغانستان ایجاد میکند که ظرفیت ان از زمان اغاز عملیات موسوم به «ازادی شکست ناپذیر» در تاریخ ۷ اکتوبر سال ۲۰۰۱ پنجاه برابر افزایش یافته است.
طبق معلومات اداره مذکور، مزارع خشخاش در افغانستان در سال ۲۰۱۴ یکبار دیگر در طول تاریخ به حد بی سابقه ۲۲۴ هزار هکتار رسید. ایوانوف افزود: " همه کارشناسان عمده جهانی در این مورد اتفاق نظر دارند که در صورت حفظ موضعگیری فعلی عطالتی جامعه جهانی، رشد تولید مواد مخدر در این کشور در سال های بعدی نیز ادامه خواهد یافت".
در وضع موجود سازمان همکاری شانگهای میتواند در بازسازی اقتصاد افغانستان نقش کلیدی بازی نماید و باید از پوتنسیال ان برای مبارزه با تروریزم و ترافیک مواد مخدر افغانستان باید فعالانه استفاده شود. این مطلب را جنرال خدایداد وزیر اسبق مبارزه با مواد مخدر افغانستان در مصاحبه با بخش دری رادیو Sputnik گفت:

باید افزود که افزایش هرچه بیشتر اعتیاد زنان و اطفال به مواد مخدر نیز بسیار نگران کننده است. امار فاجعه بار این موضوع را تائید میکند. وزارت مبارزه با مواد مخدره افغانستان خبر میدهد که در کشور یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به مواد مخدر معتاد می باشند. تحقیقات که در دوران سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ انجام شده اندُ نشان میدهند که یک سوم انها را اطفال و زنان تشکیل میدهند.
گروپ دیگر کثیرالتعداد معتادان مواد مخدر — جوانان اند که به خارج جهت یافتن کار میروند. این مطلب را در مصاحبه با بخش دری رادیو Sputnik محمد ناصر شریفی امر بخش کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان اعلام داشت.
شریفی معلومات داد، " طوریکه یکی از معتادین به من معلومات داد، هنگام اقامت در ایران برای انکه بعد از کار طاقت فرسا و روز طولانی کار احساس ارامش کرد، او همیشه چرس میکشید و بدون ان چاره دیگر نداشت".
بصورت کل، همسایگان افغانستان نه تنها از سرازیرشدن سیل اسای معتادین مواد مخدر افغانی، بلکه قاچاق مواد مخدر رنج می برند. این مطلب را پیرمحمد ملازهی، کارشناس بین اللملی، کشورهای پاکستان،هندوستان،افغانستان وشبه قاره هند در مصاحبه با بخش فارسی رادیو Sputnik بیان داشت:

 

مرتبط:

پولیس مبارزه با مواد مخدر روسیه به تاجکستان کمک میکند
پلان 5 ساله روسیه در ازبین بردن مواد مخدر افغانستان
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک