23:42 20 جون 2018
جان کری

وزیر خارجه امریکا که پایش شکسته، شب را در شفاخانه سویس سپری نموده است

© AP Photo /
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

بستری شدن وزیر خارجه امریکا در شفاخانه

جان کری وزیر خارجه امریکا که پایش هنگام افتادن از بایسکل صدمه دیده، شب را در شفاخانه سویس سپری نموده است. طوریکه جان کربی نماینده رسمی وزارت خارجه امریکا در روز یکشنبه خبر داد، وزیر خارجه امریکا امروز به امریکا میرود.

موصوف گفت: وزیر خارجه در نظر داشت شام روز یکشنبه به امریکا پرواز نماید، ولی بعد از مشورهای بعدی باقی ماندن در شفاخانه تحت نظر دوکتوران معالج در شب، بنابر رعایت احتیاط معقول دانسته شد و در تاریخ اول جون به امریکا پرواز میکند. قبلاً خبر داده شده بود که او جهت ادامه معالجه به بوستون پرواز میکند. کربی گفت: او یک سلسله صحبت های تیلفونی، منجمله با بارک اوباما رئیس جمهور امریکا انجام داد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک