04:18 15 نوامبر 2018
مدافعین بین المللی حقوق بشر فعالیت استخبارات انگلستان و امریکا را مورد انتقاد قرار دادند

مدافعین بین المللی حقوق بشر فعالیت استخبارات انگلستان و امریکا را مورد انتقاد قرار دادند

© AFP 2018 / PAUL J. RICHARDS
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

انتقاد مدافعین بین المللی حقوق بشر فعالیت استخبارات انگلستان و امریکا

سازمان های عمده مدافع حقوق بشر «عفو بین الملل» و «مصوونیت بین الملل» کار اداران امنیتی امریکا و انگلستان را مورد انتقادات شدید قرار داده اند. انها موضعگیری های شان را در گزارش مشترک به مناسبت سالگرد افشای اسناد محرم سی ای ای و اداره امنیت ملی توسط ادوارد سنودن کارمند اسبق استخبارات امریکا  ارایه نموده اند.

در این سند گفته شده: واشنگتن و لندن با وجود محکوم نمودن فعالیت های استخباراتی انها از طرف جامعه جهانی، پروگرام های جاسوسی شان را بصورت علنی ادامه میدهند. فعالان حقوق بشر میگویند که سرویس های استخباراتی تا به حال فعالیت های شان را پشت پرده پیش می بردند، تا نه ژرونالیستان و نه هم نمایندگان محافل اجتماعی بر انها دسترسی نداشته باشند. در این سند سخنان شخص سنودن نیز ذکر شده اند.

ان چیزهای که دولت بر انها کنترول دارد، تدریجاً تغییر میکنند و با تصویب هر قانون نو و پیروزی در محکمه، این گفته ثابت میگردد کی واقعیت ها از ترس قوی تر اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک