04:03 15 نوامبر 2018
تا سال ۲۰۲۰ انترنت موبایل ۹۰ فیصد تمام جمیعت روی زمین را در بر خواهد گرفت

تا سال ۲۰۲۰ انترنت موبایل ۹۰ فیصد تمام جمیعت روی زمین را در بر خواهد گرفت

© Flickr/ Michael Coghlan
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

به اساس معلومات کمپنی تحقیقاتی Ericsson، در اینده نزدیک شبکه موبایل توسعه خواهد یافت و ۹۰ فیصد تمام جمیعت روی زمین را در بر خواهد گرفت و تعداد سمارت فون ها که برای انها انترنت قابل دسترسی باشد، دوچند خواهد شد و تا سال ۲۰۲۰ به تعداد ۶.۱ میلیون نفر را تشکیل خواهد داد.

در امریکای شمالی ترافیک انترنتی در هر ماه بر سر هر سمارت فون ۴،۲ گیگابایت تشکیل میدهد که با دیدن ده ساعته ویدیو برابر است. طبق معلومات کمپنی تحقیقاتی Ericsson، تا سال ۲۰۲۰ ترافیک انترنتی دوچند خواهد شد و با ۱۴ گیگابایت برابر خواهد شد.
در گزارش به استفاده روزافزون انترنت موبایل — از دیدن جریانات ویدیویی در سرویس Netflix گرفته تا نشر تصاویر در Facebook — و زمان بسیار زیاد که مردم در شبکه با سمارت فون ها و پلانشیت های خود سپری میکنند، اشاره شده است. در گزارش همچنان گفته شده که تا سال ۲۰۲۰ در جهان ۷۰ فیصد مردم از سمارت فون ها استفاده خواهند کرد و به شبکه های موبایل ۹۰ فیصد تمام جمیعت روی زمین وصل خواهد شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک