04:04 15 نوامبر 2018
اداره امنیت ملی امریکا

استخبارات امریکا هفت تیرابایت معلومات داعش را تعبیر کرده است

© Photo/ National Security Agency
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

تعبیر معلومات راجع به داعش توسط استخبارات امریکا

استخبارات امریکا بر کتله بزرگ معلومات حاوی اطلاعات راجع به ساختار داخلی سازمان تروریستی «دولت اسلامی» (داعش) و معاملات مالی که از طرف این گروه انجام گردیده، دست یافته است. طوریکه روزنامه نیویارک تایمز امروز خبر داده، معلومات محرم قبلی بعد از تحلیل اسناد، نوت بوک ها و وسایل دیگر الکترونی که نیروی خاص امریکا در ماه می سال روان در سوریه بدست اورده بود، فاش شدند.

طوریکه روزنامه می نویسد، معلومات حاصل شده، منجمله، به امریکا در وارد اوردن ضربات دقیق بر مواضع داعش کمک نموده که در نتیجه ان، طوریکه مقامات امریکایی میگویند، یکی از بانفوذترین قوماندانان این گروه بنام ابو حمید از بین برده شد. در عین حال نمایندگان داعش تا به حال قتل قوماندان خود را تائید نکرده است.

از برکت مطالعه مواد بدست امده که شامل هفت تیربایت معلومات الکترونی می باشند، امریکا همچنان راجع به این تصور حاصل کرده که ابوبکر ال بغدادی چگونه توانسته از کشف او توسط استخبارات امریکا جلوگیری نماید. منجمله معلوم گردیده که ال بغدادی به هر وسیله ممکن از هرگونه ارتباط الکترونی اجتناب می ورزد. او به امیران خود در مقر خود در شهر رقه سوریه به هیچ وجه اجازه ملاقات و صحبت قبل از ان نمی دهد، تا تمام وسایل الکترونی و تیلفون های شان را تسلیم نکنند.

د نتیجه تحلیل مواد همچنان معلوم شده که زنان قوماندانان این گروه در فعالیت سازمان نسبت به انچه که قبلاً تصور میشد، نقش بسیار فعال ایفا میکنند.

طوریکه نماینده وزارت خارجه امریکا گفته، در نتیجه تحلیل این مواد استخبارات هر روز چیزهای نو میداند که قبلاً تصور شده نمی توانست. او افزود که هر روز این منظره که سازمان داعش چیست و تا چه حد ساختار ان مغلق و جهانی است، روشن میگردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک