04:04 15 نوامبر 2018
افگینی کاسپارسکی

هاکران بر لابراتوار کاسپارسکی حمله نمودند

© Sputnik / Sergey Guneev
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

حمله هاکران بر لابراتوار کاسپارسکی

متخصصین لابراتوار کاسپارسکی توانستند ویروس را کشف کنند که سوءقصدکنندگان به شبکه موسساتی کمپنی در بهار سال ۲۰۱۵ وارد نموده بودند. در این باره در بلوگ کمپنی خبر داده شده است. همچنان میدان های مذاکرات در باره پروگرام اتمی ایران و معلومات راجع به اقدامات که به هفتادمین سالگرد ازادسازی زندانیان اردوگاه اشونتس وقف شده بودند، هدف این ویروس قرار گرفته اند. افگینی کاسپارسکی در مصاحبه با تلویزیون RT معلومات داد که این مداخله سایبیری، به احتمال زیاد، به سطح دولتی پلان شده است.

در لابراتور کاسپارسکی پروگرام نو مضر جاسوسی را کشف نموده اند. به اساس معلومات کمپنی، این پلتفورم برای نظارت بر اهداف مطروحه عالی، بشمول شرکت کنندگان مذاکرات در باره پروگرام اتمی ایران و شرکت کنندگام مراسم یادگاری که به هفتادمین سالگرد ازادسازی زندانیان اردوگاه اشونتس وقف شده بودند، استفاده میشد. همچنان خود شبکه لابراتور کاسپارسکی نیز هدف حمله قرار گرفته است.

به اساس معلومات که روزنامه Wall Street Journal بر ان دسترسی یافته و کارشناسان مستقل در عرصه امنیتی با ان اشنا شده، این پروگرام جاسوسی نوع بهبودیافته ویروس Duqu می باشد که کارشناسان عرصه امنیتی سایبیری در سال ۲۰۱۱ کشف شده بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک