06:40 17 نوامبر 2018
مذاکرات در باره ایران

مدیران سیاسی شش گانه و ایران جلسه عمومی در ویانا برگزار میکنند

© AP Photo / Ronald Zak
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 01

جلسه عمومی مدیران سیاسی شش گانه و ایران در ویانا

مدیران سیاسی «شش گانه» ملاقات هماهنگی را در ویانا در حاشیه دور نوبتی مذاکرات در باره پروگرام اتمی ایران اغاز کردند. در این باره خبرگزاری «ریا نووستی» از محل حادثه خبر میدهد.

همه هیات ها راهی محل مذاکرات شده و از تبصره برای مطبوعات ابا ورزیدند.

موضوعات مشکل افرین در راه عقد موافقت نامه جامع مانند گذشته — ترتیب و تسلسل نرمش و لغو تحریمات، تکمیل بلاک هستوی در بخش محدودیت ها که با ایران به ارتباط پروگرام اتمی ان کشور مورد توافق قرار خواهند گرفت و دسترسی بر تاسیسات هستوی ایران، محسوب میشوند.

 همچنان مساله بازگشت به تحریمات ممکن، در صورت انکشاف نا مساعد حوادث و نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد و احتمالاً، یکی از مسایل نهایی ، ترتیب و پلان های تغییرشکل برخی تاسیسات هستوی ایران بصورت نهایی حل نه شده اند. در این باره سرگی ریبکوف معاون وزارت خارجه روسیه هنگام ورود به ویانا خبر داد.

دور نوبتی مذاکرات با شرکت عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و  هلیگی شمید معاون دیپلوماسی اتحادیه اروپایی در روز چهارشنبه در ویانا اغاز شده است. در روز جمعه با انها مدیران سیاسی شش گانه جهت مذاکرات تمام عیار می پیوندند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک