18:01 16 نوامبر 2018
اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا

پنتاگون: امریکا و ناتو برای رویارویی طولانی با روسیه اماده میشوند

© AP Photo / Lee Jin-man
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

قصد رویارویی طولانی امریکا و ناتو با روسیه

وزیر دفاع امریکا اعلام داشته که مطمئین نیست که روسیه در دورنمای نزدیک مشی سیاسی خارجی را تغییر دهد، از همینرو پیمان ناتو برای رویارویی با مسکو حتی بعد از کنار رفتن پوتین از مقام ریاست جمهوری اماده می باشد.

کارتیر ایشتون وزیر دفاع امریکا اعلام داشت که رویارویی امریکا و متحدین ان در ناتو با مسکو میتواند بعد از ان نیز دوام یابد، وقتیکه پوتین از مقام ان کنار رود. در این باره اژانس رویتر خبر داده است.

اژانس به نقل از رهبر پنتاگون که سفر خود به اروپا را اغاز کرده، خبر داد: " تغییرات که من در باره ان صحبت میکنم، بر این انتظارات متکی اند که روسیه شاید تحت رهبری پوتین و حتی بعد از ان نیز تغییر نخواهد کرد".

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک