06:49 17 نوامبر 2018
اندری پورگین رئیس شورای ملی جمهوری مردمی دانیتسک

در جمهوری مردمی دانیتسک میخواهند جلسه استماعیه محلی در باره اجرای توافقات مینسک برگزار کنند

© Sputnik / Igor Maslow
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

جلسه استماعیه محلی در باره اجرای توافقات مینسک در دانیتسک

مقامات جمهوری مردمی به رسمیت ناشناخته شده دانیتسک برگزاری جلسه استماعیه محلی در باره اجرای توافقات مینسک، شبه انچه در پارلمان صورت گرفت، پلان نموده اند. در این باره اندری پورگین رئیس شورای مردمی جمهوری مردمی دانیتسک خبر داد.

جلسه استماعیه در باره  اجرای توافقات مورخ ۱۲ فبروری مینسک در پارلمان جمهوری مردمی دانیتسک در روز پنجشنبه برگزار شد. در ان گفته شد که مقامات  جمهوری مردمی دانیتسک تا اخرین لحظه از توافقات مینسک پیروی خواهند کرد، چون میسنک —۲ یګانه راه برای تامین صلح در دنبس می باشد.

اژانس خبری دانیتسک به نقل از پورگین خبر میدهد: " ما سعی می ورزیم در عمل این موضوع را تحقق بخشیم، تا بعد از این جلسات استماعیه جلسات با شرکت نمایندگان در محلات برگزار شوند. این کار بزرگ است که ما میخواهیم ان را اغاز کنیم، تا هرچه بیشتر برای مردم هرچه بیشتر  شفاف تر باشیم".

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک