12:36 08 جولای 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

سیگنال علاقمندی یونان جهت پیوستن به بانک بریکس

مسکو سیگنال راجع به علاقمندی یونان جهت پیوستن به بانک انکشاف بریکس را شنیده است، ولی این موضوع به سطح رسمی مورد بحث قرار نگرفته است. این مطلب را یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه اعلام داشت و افزود که بانک فعالیت خود را نه از یونان، بلکه از حل وظایف و پرابلم های خود اغاز میکند.

در مطبوعات، وسایل اطلاعات جمعی سیگنال های راجع به این منتشر گردیده که گویا یونان میتواند خواهش شمول در بانک نو بریکس مطرح نماید، ما راجع به این سیگنال ها میدانیم. ولی انها تا به حال از طرف هیچکس بصورت مشخص به سطح رسمی مورد بحث قرار نگرفته اند. این مطلب را اوشاکوف در مصاحبه با خبرگزاری «ریا نووستی»، RT و کمپنی رادیو تلویزیونی سراسری روسیه اظهار داشته که متن ان در نیمه روز سه شنبه منتشر خواهد شد.

اوشاکوف خاطرنشان ساخت که بانک تازه شروع به کار مینماید.

یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه گفت: " او باید هنوز اولویت های عملی خود را تعیین نماید و فعالیت خود را اغاز کند و فعالیت خوود را، واضحاًف نه از یونان، بلکه از وظایف و پرابلم های خودی اغاز کند. ولی طوریکه من گفتم، یونان مورد بحث قرار خواهد گرفت، ولی نه در چارچوب پیوستن ان حتی در دورنمای دور به بانک انکشاف بریکس".

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر