20:03 14 نوامبر 2018
اداره امنیت ملی امریکا تیلفون انگیلا میرکیل را طی ده سال می شنید

اداره امنیت ملی امریکا تیلفون انگیلا میرکیل را طی ده سال می شنید

© AFP 2018 /
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

شنیدن مکالمات تیلفونی انگیلا میرکیل توسط اداره امنیت ملی امریکا

 

سازمان بین المللی WikiLeaks دیروز بخش نو اسناد را منتشر ساخت که بر فعالیت اداره امنیت ملی امریکا روشنی می اندازد.

طوریکه معلوم گردید، ادارات استخباراتی امریکا تیلفون های حد اقل سه رهبر حکومت المان — انگیلا میرکیل، گیرهارد شریودیر و هیلموت کول را می شنیدند.

طبق معلومات منتشره، در لست نمرات که کارمندان اداره امنیت ملی امریکا در جریان ده سال اخیر می شنیدند، ۵۶ شماره تیلفون های که به کارمندان صدرات فدرالی المان تعلق داشتند و همچنان ده ها شماره اطرافیان نزدیک انگیلا میرکیل صدراعظم فعلی المان شامل اند.

منجمله، مکالمات تیلفونی دستیاران و مشاوران میرکیل، کارمندان دفتر او و حتی فاکس حکومت فدرالی در دسترس ادارات استخباراتی امریکا قرار گرفته اند. اکثریت کارمندان دولتی که در یک دهه اخیر در مقامات عالی دولتی کار میکردند، از این امر مستثنی نشده اند.

بصورت کل، به اساس معلومات WikiLeaks ، اداره امنیت ملی امریکا شنیدن مکالمات تیلفونی از طریق ۱۲۵ شماره تیلفونی مقامامات عالیرتبه المان را انجام میداد. طوریکه در اسناد منتشره گفته شده، اداره امنیت ملی امریکا این کار را بنا بر ملحوظات سیاسی و اقتصادی انجام داده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک