15:54 16 نوامبر 2018
درآمد ده دالری 71 فیصد جمعیت جهان در روز

درآمد ده دالری 71 فیصد جمعیت جهان در روز

© AP Photo / Manish Swarup
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

تحقیقات و بررسی که توسط بانک جهانی، مرکز درآمد و مرکز تحقیقات علمی پیو صورت گرفته است، نشان میدهد، که حدود 71 فیصد جمعیت کل جهان روزانه با کمتر از 10 دالر زندگی خود را سپری می کنند.

طبق نتایج این بررسی، فقر در جهان به این افراد اجازه نمیدهد که روزانه بیش از 2 تا 10 دالر مصرف زندگی خود کنند. مردم زیر خط فقر روزانه 2- 10 دالر درآمد و حقوق متوسط آنها 10-20 دالر می باشد. اما افرادیکه که درآمده نسبتا متوسط دارند، روزانه 20-50 دالر تنها برای خود مصرف می کند و افرادی که درآمد خوبی را دریافت می کنند، بیش از 50 دالر در روز مصرف شخصی خود می کنند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک