06:08 22 نوامبر 2017
  حصول توافق در باره پروگرام اتمی ایران

  موافقت نامه در باره پروگرام اتمی ایران تجدید تحریمات علیه ایران را در صورت تخلف ایران از شرایط معامله پیشبینی میکند

  © REUTERS/ Leonhard Foeger
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 3510

  معامله هستوی با ایران تجدید تحریمات را پیشبینی میکند

  طوریکه منابع از مذاکرات خبر میدهند، موافقت نامه در باره پروگرام اتمی ایران تجدید تحریمات علیه ایران را در جریان ۶۵ روز در صورت تخلف ایران از شرایط معامله پیشبینی میکند. همچنان تحریم تسلیحاتی علیه سازمان ملل متحد علیه ایران در جریان پنج سال به قوت خود باقی می ماند.

  قابل یاداوری است که فیصله نامه شماره ۱۷۴۷، مصوب در سال ۲۰۰۷، تصویب میکند که ایران بصورت مستقیم یا غیرمستقیم تسلیحات یا وسایل مادی مربوط به انها را از خاک ان کشور یا اتباع ان با استفاده از کشتی ها یا طیارات تحت بیرق انها تحویل داده نمی تواند، و همه دول خرید چنین اشیا از ایران را به اتباع خود  با استفاده از کشتی ها یا طیارات تحت بیرق انها، بدون در نظرداشت این که انها از خاک ایران منشا میگیرند یا خیر، ممنوع می سازند. تحریمات سازمان ملل متحد در عرصه راکتی علیه ایران در جریان هشت سال حفظ خواهند شد.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک