01:17 21 نوامبر 2017
  نفوس زمین بعد از 20-30 سال

  نفوس زمین بعد از 20-30 سال

  © NASA. Robert Simmon / Chris Elvidge
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 37410

  برای اعاشه و اباطه تمام نفوس زمین بعد از 20-30 سال، ضرور است تا امروز اقدامات برای رشد زراعت اتخاذ گردد.

  کمپی های بزرگ باید به مناطق غریب و عقب ماننده کلتور جدید تولید را نتقال دهند و محل کار را برای باشندگان محل ایجاد نمایند. اما در حقیقیت وضع به شکل دیگری پیش میرود که به نفع بشریت نمی باشد.

  Greenpeace توضیح میدهد که درهر ساعت برای شاندن نهال های جدید درخت نخل و خرما، جنگل ها ی انبوع به اندازه 300 میدان فوتبال قطع میگردد. شرکت های که مصروف تسخیر بازار تخنیک زراعتی کشور های عقب مانده استند, بخاطر بدست آوردن مفاد بیشتر، توازن اقلیم منطقه را برهم میزنند و مردم را به فقر روبرو می نمایند. باید در این عرصه تجدید نظر گردد.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک