جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

بهاء الاعرجی معاون صدراعظم عراق، نوری المالکی صدراعظم پیشین این کشور را به اختلاس بودجه دولت متهم کرد. به گفته وی، موضوع پول های عرضه سوخت و انرژی می باشد و مقدار آن بی سابقه می باشد.

الاعرجی گفت: " عرضه نفت به ارزش 800 میلیون دالر و 200 میلیون کمک های کشورهای خارجی به عراق در بودجه دولت اضافه نشده و تقریبا حدود یک تریلیون دالر در دولت قبلی از خزانه دولت ناپدید شده است.
وی می افزاید: تمام این پول ها به بودجه دولت افزوده نشده و هیچ گونه سندی از دولت پیشین نوری المالکی از سال 2004-2014 در مورد سرنوشت این پولها برای پیدا کردن آن وجود ندارد.

برچسب ها
نوری مالکی
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر