08:16 15 نوامبر 2018
ویسکی

مشروب آسمانی

© Flickr/ travelix
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10

جاپان میخواهد مشروب را به کیهان بفرست

 تولیده کننده جاپانی « سانتوری» به مطالعه «رفتار» ویسکی در  فضا خواهد پرداخت.  این کمپنی سه نوع   نوشابه 10 و 18 و 21 ساله را به فضا ارسال خواهد کرد تا در آنجا به مطالعه تغییر  مزه آنها در شرایط بی وزنی  بپردازند.

ارسال ویسکی به فضا  در  ماه اوگست انجام خواهد شد و  این ویسکی حدود 2 سال در  مدار  زمین قرار خواهد داشت  و پس از بازگشت  مزه سنج ها  مزه  ویسکی «زمینی» و « فضایی» را با هم مقایسه خواهند کرد.  گمان میرود که بی وزنی  و  حرارت یکسان  در  استیشن بین المللی فضایی  باعث  لطیف تر  شدن مزه  ویسکی شود.  این آزمایش در مدول جاپانی « کیبو»  تحت حمایت آژانس  تحقیقات فضایی جاپان صورت میگرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک