09:39 15 نوامبر 2018
داعش

داعش توجه خود را بر استخدام جنگجویان در قفقاز و اسیای مرکزی متمرکز می سازد

© AP Photo / Militant website via AP
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 00

توجه داعش به قفقاز و اسیای مرکزی

گروه تروریستی «دولت اسلامی» (داعش)  در اینده نزدیک ستراتیژی اجیرساختن اعضای نو به صفوف خود تغییر میدهد و این فعالیت را از مناطق عربی به قفقاز و اسیای مرکزی و اندونیزیا منتقل می سازد. این مطلب در گزارش اداره عمومی وصایای مذهبی مصر تذکر یافته که به خبرگزاری «ریا نووستی» مواصلت ورزیده است.

در عین حال، به عقیده محقیقن مصری، اعضای نو سازمان تروریستی برای فعالیت های تخریبی در خاک تمام جهان اسلام، بشمول مصر استفاده خواهند شد.

در گزارش گفته شده: « بعد از اغاز مبارزه ایدیولوژیکی و مسلحانه با داعش توسط رهبری کشورهای جهان عرب و همچنان ان محاصره ایدیولوژیکی که سازمان های مذهبی و فرهنگیی بر ضد داعش در کشورهای عربی سازماندهی نمودند، این گروه ستراتیژی خود را جع به استخدام اجیران تغییر میدهد و به خارج از شرق نزدیک می براید و مناطق نو امن تر برای جلب افراد نو اجیر تحت پوشش مذهب و دفاع از اسلام و مسلمانان جستجو میکند».

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک