08:46 16 نوامبر 2018
کوادروکوپتر

کمپنی کوچکترین کوادروکوپتر تولید مسلسل را در جهان عرضه کرد

© Flickr/ Simon Jardine
جهان
دریافت لینک کوتاه
1 0 0

عرضه کوچکترین کوادروکوپتر جهان

کمپنی Morrison Innovations سفارش اولیه  در باره «کوادروکوپتر نو بسیار کوچک جهان»، با جسامت ۳۰x ۳۰ x۲۰ ملی متر که میتواند از پنج تا هفت دقیقه توسط یک چارج در پرواز سپری کند، گشوده است. در این باره نشریه N+1 به نقل از سایت کمپنی خبر داده است.

این هلیکوپتر بی پیلوت برعلاوه جسامت کوچک از این نقطه نظر دلچسپ است که در دستگاه اداره ان محفظه با سرپوش جداگانه بسته شونده برای حفاظت و انتقال اله پروازی پیشبینی شده است.

قبلاً نیز کمپنی کوادروکوپتر کوچک به جسامت نسبتاً بزرگ تولید کرده بود که ان نیز در دستگاه اداره از فاصله دور جای میشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک