19:11 16 نوامبر 2018
تخنالوژی های اطلاعاتی

بیست کشور اساس برای پیمان جهانی راجع به عدم تجاوز الکترونی بنیانگذاری نموده اند

© Flickr/ Brian Klug
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

پیمان راجع به عدم تجاوز الکترونی

دول عمده سایبیری جهان برای اولین بار در مورد محدودساختن فعالیت های شان در عرصه اطلاعاتی موافقه نمودند.

این موضوع در گزارش گروپ کارشاناسان حکومتی سازمان ملل متحد در باره امنیت اطلاعاتی بین المللی تذکر یافته است.

در این ساختار نمایندگان بیست کشور، بشمول روسیه، امریکا، چنی، انگلستان، فرانسه، برازیل، جاپان، کوریای جنوبی و اسرائیل شامل اند. این گروپ اکنون برای سومین بار گردهم امده، ولی فقط حالا توانسته بر پیشرفت که مدتها انتظار ان میرفت، دست یابد: در گزارش که حالا به سرمنشی سازمان ملل متحد ارایه شده، دول متذکره برای اولین بار به محدودساختن فعالیت های خود در ساحه سایبیری توافق نموده اند.

مطابق توافقات دول گروه یادشده در مورد استفاده از تخنالوژی های سایبیری فقط برای اهداف صلح امیز تعهد میکنند: در جمله مساسایل دیگر، بر تاسیسات فوق العاده مهم شبکه اقتصادی یک دیگر (ستیشن های برق اتمی، بانک ها) حمله نخواهند کرد و در محصولات تخنالوژی های اطلاعاتی وسایل خاص جابجا نخواهند کرد، اما با تلاش های هاکران که از خاک انها دست به اعمال خرابکارانه می زنند، مبارزه خواهند کرد. در اصل، تا به حال این اقدامات خصوصیت داوطالبانه دارند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک