07:09 17 نوامبر 2018
مورگان فریمان

نواسه فرزندی مورگان فریمان را در مانهیتن با کارد به قتل رساندند

© Flickr/ Yortw
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

قتل نواسه فرزندی مورگان فریمان

جنایتکار دختری را، هنگام تلاش راندن اهریمن از او، به قتل رسانده است.

طوریکه رادیو مایاک خبر میدهد، راجع به رسم خاص راندن جنیات یکی از شاهدان عینی معلومات داد که فریادهای قاتل راشنیده بود. بعد از این قاتل بر ایدینی هاینس ۳۳ ساله چند ضربه کارد وارد ساخت.

این حمله در شهر نیویارک رخ داده است. دختری صدمه دیده به یکی از شفاخانه ها منتقل گردید که در انجا به اثر جراحات وارده جان داد. ماموران پولیس شخص سی ساله را بازداشت نمودند. او را به مرکز صحی جهت انجام معاینات عدلی — روانی انتقال داده اند.

هاینس که مانند فرمان هنرمند بود، خویشاوند خونی او نبود. او نوواسه همسر اول هنرمند مشهور بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک