16:43 16 نوامبر 2018
مریخ

دانشمندان ۳۶۵ روز را در انزوا به سر می برند و بدینوسیله پرواز به مریخ را تمثیل میکنند

Nature Video
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

تجربه تمثیل پرواز به مریخ

تیم بین المللی دانشمندان در امریکا برای تجربه نو در باره تمثیل پرواز به مریخ برگزیده شده است. طوریکه خبر داده شده، شش داوطلب به سن تا سی سال (سه مرد و سه زن) در جریان ۳۶۵ روز در شراط انزوای کامل از جهان خارج در نشیب اتشفشان خوابیده ماونا — لوآ در جزایر هاوایی به سر خواهند برد. این محل بصورت تصادفی برگزیده نشده است، چون از دور به منظره سیاره سرخ شباهت دارد. کامیل جانسون متخصص امریکایی در باره خاک به صفت رئیس پروژه تعیین شده است.

شرکت کنندگان تجربه مسایل طبی و روانی مطالعه خواهند کرد که مردم هنگام پرواز حقیقی به مریخ با انها مواجه شده میتوانند. در عین حال بر دانشمندان توسط کمره های تلویزیونی و اخذه های مختلف نظارت خواهند کرد.

قابل یاداوری است که طی سه سال اخیر این چهارمین گروپ دانشمندان می باشد. دو گروپ اولی هر کدام چهار ماه زندگی کردند و گروپ سومی دو برابر بیشتر تاب اورده توانستند. مرحله نو دوازده ماهه در تاریخ ۲۸ اگست سال ۲۰۱۵ اغاز میشود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک