06:15 23 نوامبر 2017
  إنترنت

  حقوق بشر در ساحه انترنت

  © Flickr/ Ministerio TIC Colombia
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 2810

  ملل متحد محرم بودن اسرار در انترنت را جزء حقوق بشر دانست

  در اوراق اتخاذ شده اجلاس شورای امور حقوق بشر ملل متحد آمده است که استفاده کاربران بی نام انترنت، کد گزارشات شخصی و وسایل اطلاعاتی جزء جدا ناپذیر حقوق بشر بشمار میرود.

  اعضا شورا به این نتیجه رسیدند که ناشانس بودن کاربران انترنت- یکی از انستیتوت های مهم می باشد که به انسان اجازه میدهد در عصر دیجیتال آزادانه نظریات خود را ابراز نمایند.

  قبلاً در فنلند تصمیم اتخاذ شد که به اساس آن حق بشر در ساحه انترنت تامین گردید.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک