05:20 20 نوامبر 2018
آژانس اسوشیتید پرس

آژانس اسوشیتید پرس علیه وزارت عدلیه امریکا به محکمه عارض شده است

© Photo/ commons.wikimedia.org
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

شکایت آژانس اسوشیتید پرس علیه وزارت عدلیه امریکا به محکمه

آژانس AP) Associated Press) در تاریخ 27 اگست به محکمه حوزه واشنگتن علیه وزارت عدلیه امریکا شکایت نموده است. اساس برای عارض شدن امتناع بیروی فدرالی تحقیقات (FBI)  که به وزارت عدلیه مربوط می باشد، از دادن سند به آژانس اسوشیتید پرس در باره یکی از دوسیه های خود مطابق قانون ازادی مطبوعات خوانده شده است.

طوریکه آژانس تاس خبر داده، طبق معلومات آژانس اسوشیتید پرس، FBI کار دوسیه یک جوان را پیش می برد که به عقیده تحقیق کنندگان، در مکتب در شهر الیمپیا (ایالت واشنگتن) در شمال — غرب کشور عمل تروریستی اماده می ساخت، را پیش می برد. اجنتان، طوریکه آژانس میگوید، به او از طریق پست الکترونی استناد بر خبر ارسال کرده بودند که گویا آژانس اسوشیتید پرس منتشر ساخته بود. در واقعیت امر یادداشت خبری را FBI ترتیب کرده بود. بعد از ان که استفاده کننده به لینک مراجعه میکرد، همه معلومات حاوی کمپیوتر او در اختیار بیرو قرار میگرفت.

درخواست در باره در اختیارقراردادن اسناد در باره این دسیه به ارگان های حراست حقوق در سال 2014 ارسال گردیده بود.

این مطلب در یادداشت مدیریت مسوول که آژانس در روز پنجشنبه منتشر نموده، تذکر یافته است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک