00:41 17 نوامبر 2018
ماه

ده دختر روسی برای پرواز شرطی به مهتاب امادگی اغاز نمودند

© Photo / NASA
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

امادگی دختران روسی جهت پرواز شرطی به مهتاب

ده دختر تمرینات جداشدن دو دستگاه فضایی در چارچوب پروژه انستیتوت مسایل طبی — بیولوژیکی اکادمی علوم روسیه اغاز نمودند. شش تن انها در ماه اکتوبر در تجربه «مهتاب — 2015» شرکت خواهند کرد. این شش روز انزوا خواهد بود که در جریان ان پرواز به قمر طبیعی زمین تمثیل خواهد شد.

هشت شبانه روز انزوا را در ماه اکتوبر گروپ دختران در چارچوب تجربه بنام «مهتاب —2015 » سپری خواهند کرد. طوریکه در انستیتوت مسایل طبی — بیولوژیکی اکادمی علوم روسیه خبر دادند، یکی از اهداف این پروژه — «تحقیق عرصه های روانی تطابق بدن زن نسبت به شرایط انزوا در مکان بسته» می باشد.

در دفتر مطبوعاتی انستیتوت گفتند: « در حال حاضر متخصصین انستیتوت مسایل طبی — بیولوژیکی اکادمی علوم روسیه ده نامزد برای «پرواز به مهتاب» انتخاب نموده، ولی نظر به نتائیج تحقیقات زمینه یی و تمرینات فقط 6 تن انها در تجربه شرکت خواهند کرد. همه دختران که در پروژه شرکت می کنند، در فضانوردی نوکار نیستند. همین اکنون انها دستگاه های علمی میتودها و تجارب برای ستیشن بین المللی فضایی، بیوسپوتنیک ها و تجارب  مودلی زمینی طراحی میکنند و همچنان مستقیماً با فضانوردان کار مینمایند».

تجربه در تاریخ 28 اکتبرو اغاز میشود، ولی شرکت کنندگان پروژه همین اکنون فعالانه تمرینات انجام میدهند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک