09:37 15 نوامبر 2018
بیرق هند

ایندیا اویل در ایران کارخانه نفت وشیمی به ارزش سه میلیارد دالر اعمار میکند

© AFP 2018 / INDRANIL MUKHERJEE
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

اعمار کارخانه نفت و شیمی توسط ایندیا اویل در ایران

کمپنی نفتی Indian Oil Corporation (IOC) قصد اعمار کارخانه نفت وشیمی به ارزش سه میلیارد دالر در ایران دارد. در این باره آژانس بلومبیرگ در روز دوشنبه به نقل از منابع خبر داد که با اوضاع اشنا می باشند.

 

پلان IOC بر اطمینان های از جانب ایران در این باره متکی می باشند که کارخانه بر گاز ارزان طبیعی به مثابه ماده خام دسترسی خواهد داشت.

 

کمپنی Indian Oil Corporation بزرگترین کمپنی پروسس نفت در هند می باشد. کمپنی در نظر دارد مبلغ 4.5 میلیارد دالر در چند سال اینده جهت توسعه تشبثات مصرف نماید.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک