12:46 24 فبروری 2018
  مهاجرین در اروپا

  کمیسیون اروپایی: بحران مهاجرت میتواند بر اقتصاد اتحادیه اروپایی تائثیر مثبت بجا بگذارد

  © REUTERS/ Laszlo Balogh
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 0 0

  امیدواری کمیسیون اروپایی به اثرات مثبت مهاجرت بر اقتصاد

  کمیسیون اروپایی عواقب اقتصادی بحران مهاجرت را ارزیابی میکند و پییر مسکوویسی کمیسار اروپایی عقیده دارد که انها، بصورت کل مثبت می باشند.

  او به ژورنالیستان هنگام ورود به گروپ اروپایی اعلام داشت:" ما دیروز برای اولین بار جروبحث ها داشتیم. کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، بشمول ایرلند وجود داشتند که از کمیسیون اروپایی در مورد ارزیابی بهای اقتصادی و مالی این برحان مهاجرین خواهش بعمل اوردند. من پاسخ دادم که ما جهت انجام تمام ارزیابی ها که از ما کشورهای عضو اتحادیه اروپایی درخواست میکنند، منجمله اثرات اقتصادی این برحان، اماده می باشیم. من معتقدم که بصورت کل، این اصلاً اثر مثبت می باشد. در باره واقعیت مالی ما نیز تحلیل های انجام میدهیم".

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک