22:15 01 اپریل 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

تلفات ناشی از انفجار بالون گاز در هند

تعداد کشته شدگان حادثه انفجار بالون گاز در ایالت مدهایا — پرادیش میتواند تا 50 نفر افزایش یابد. در این باره روزنامه Times of India خبر داده است.

پولیس رسماً قتل 20 نفر را تائید میکند، اما یک منبع روزنامه در شفاخانه منطقه، به جای که کشته شدگان و صدمه دیدگان منتقل شده، خبر داده که در مرده خانه اجساد 50 نفر قرار دارند.

قبلاً روزنامه India Today خبر داده بود که انفجار قوی در نزدیکی ایستگاه در منطقه جابووا در قسمت غربی ایالت رخ داده است. تلویزیون NDTV تدقیق ساخته که حادثه در نزدیکی رستوران رخ داده است. به اساس معلومات تلویزیون، به اثر انفجار بالون 80 نفر زخمی شده اند.

طبق گزارش اژانس سینهوا، انفجار گاز یک انفجار دیگر در عمارت همجوار که تخریب شده، تحریک نموده است. تعداد زیادی مردم شاید در زیر مخروبه قرار داشته باشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر