10:56 26 سپتمبر 2018
دیوید کامرون صدراعظم انگلستان

همکار اسبق دیوید کامرون او را به اعتیاد به مواد مخدره و اوباشی متهم ساخت

© Sputnik / Sergei Guneev
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10

اتهامات علیه دیوید کامرون توسط همکار اسبق او

رسانه های انگلستان افشاگری های پرسروصدای مربوط به دیوید کامرون صدراعظم انگلستان، را منتشر می سازند. روزنامه Daily Mail مواد را تحت عنوان: "انتقام! مواد مخدر، اوباشی و کتاب که همه حقیقت راجع به دیوی" افشا میکند، منتشر ساخته است. صحبت بر سر کتاب تحت عنوان " مرا دیو صدا کن" (Call Me Dave) مطرح بحث می باشد. مولف ان — لارد مایکل ایشکروفت، اشنای قدیمی کامرون و معاون اسبق حزب محافظه کار است. در جوانی انها باهم دوست بودند و بعداً ایشکروفت پول زیادی در تمویل مالی حزب محافظه کار مصرف نمود. کامرون در بدل این کار به او مقام بلند در حکومت وعده داده بود، ولی طوریکه ایشکروفت عقیده دارد، به وعده خود وفا نکرد. در کتاب که صدراعظم انگلستان شخص معتاد به مواد مخدر و بدماش معرفی شده، به یک نوع انتقام از جانب ایشکروفت مبدل شده است. در کتاب صدها مصاحبه با رفقا و مخالفان کامرون منتشر شده و روزنامه Daily Mail حق امتیاز نشر بخش های ان را کسب نموده است.

به گفته مولف، کامرون هنگام تحصیل در پوهنتون اکسفورد به جمع محصلان پیوست که به مواد مخدر علاقمندی داشتند. بعداً صدراعظم اینده به کوکائین معتاد شد و بعد از رهبری محافظه کاران او پول های اعانه از متشبیثین که از پرداخت مالیات سر باز می زدند، دریافت میکرد.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک