03:00 21 سپتمبر 2018
طیاره سوخوی سوپرجیت 100

ایران سامان الات هوایی را از روسیه به مبلع 21 میلیارد دالر خریداری میکند

© Flickr/ SuperJet International
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

عقد قرارداد 21 میلیارد دالری بین ایران و روسیه

ایران و روسیه یک سلسله قراردادهای خریداری سامان الات هویی — کاسمیکی روسی به مبلغ 21 میلیارد دالر عقد نموده و ایران منجمله طیارات سوخوی سوپرجیت — 100 خریداری میکند. این مطلب را منوچهر متکی رئیس مرکز ملی فضایی ایران در مصاحبه با خبرگزاری «سپوتنیک» اعلام داشت.

طوریکه متکی خبر داد، قراردادها را طرفین در حاشیه نمایشگاه هوایی ماکس — 2015 که در اواخر ماه اگسن در ژوکوفسکی برگزار شده بود، امضا نموده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک