02:26 21 سپتمبر 2018
کانکور ملکه زیبایی عراق

کانکور ملکه زیبائی عراق

© REUTERS / Andrew Innerarity
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

کانکور ملکه زیبایی عراق به دلیل تهدید شرکت کنندگان آن به تعویق افتاد

برگزاری نمایش فینال کانکور ملکه زیبایی عراق که قرار بود اول اکتوبردر شهر بصره برگزار شود ، به دلیل نارضایتی محافل مذهبی و ارسال پیام های تهدید آمیز به آدرس شرکت کنندگان آن، حداقل تا ماه دسامبر به تعویق افتاد.

به گزارش خبرگزاری"رویترز"، شیعیان عراق سازماندهندگان مسابقه ملکه زیبایی به "عضویت در فراماسون" و "کمک به صهیونیزم" متهم می کنند و سنی های هوادار داعش شرکت کنندگان را به سرکوب خونین تهدید می نمایند.

کانکور ملکه زیبایی عراق برای اولین بار در 44 سال اخیر طبق معیارهای Miss World و Miss Universe برگزار می شود و قرار است برندگان کانکور عراق در مسابقات بین المللی ملکه زیبایی باشند.

ملکه زیبایی عراق به نام وجدان برهان الدین سلیمان برای اولین و آخرین بار در سال 1972 در مسابقه ملکه زیبایی جهان شرکت کرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک