06:44 23 سپتمبر 2018
فضانوردن روسیه عازم مهتاب میگردند

فضانوردن روسیه عازم مهتاب میگردند

© Photo/ NASA/NOAA
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 20

روسیه قصد دارد تا سال 2030 به مهتاب نشست نماید

ولادیمر سولنتسئف رئیس کارخانه راکت فضائی "انرژی" روسیه روز سه شنبه اظهار داشت که کارخانه وی مسوولیت برنامه آمادگی پرواز با سرنشین به مهتاب را به عهده دارد.

او گفت:"تا سال 2030 ما مؤظف هستیم به مهتاب نشست نمایم. باید به تمام سوالات که نزد ما وجود دارد، پاسخ بدهیم. ما طرح کشتی فضائی پرواز به مهتاب با برگشت فضانوردن را جداگانه تهیه نموده یم. برعلاوه بلاک خاص سرعت راکت، مدل پرواز و نشست به مهتاب را که بتواند سرنشینان را تا مهتاب انتقال و برگرداند، نیز زیر دست داریم ". رئیس این کارخانه اظهار داشت که راکت عامل وسایط و سرنشینان به مهتاب طرحی شده است. "ما راکت بسیار ثقیل را میسازیم که توانائی انتقال 37.5 تن وزن را خواهد باشد و به کمک چنین راکت ما می توانیم به مهتاب پرواز نمایم".

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک