06:31 22 سپتمبر 2018
تهدیدات بالقوه برای زمین

در روسیه ظهور سلاح موتاسیونی وجیوفزیکی پیشبینی میکنند

© AP Photo / Bob Martinson
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 20

پیشبینی سلاح موتاسیونی و جیوفزیکی در اینده

وزارت حالات فوق العاده پیشبینی میکند که در منازعات اینده نظامی به مثابه سلاح امکان بوجودامدن سلاح های موتاسیونی و جیوفزیکی وجود دارد. در این باره خبرگزاری"ریانووستی" خبر داده است.

این نتیجه گیری در سند تصویب شده در گردهمایی بین المللی ماموران آتش نشانی و نجات دهندگان صورت گرفته است.

وزارت حالات فوق العاده روسیه پیدایش سلاح انرژی هدایت شونده الکترومقناطیسی، رادیولوژیکی، جیوفیزیکی و ژنتیکی یا موتاسیونی را از جمله تهدیدات بالقوه برای بشریت می داند. برعلاوه این.، طبق معلومات وزارت حالات فوق العاده روسیه، سلاح اطلاعاتی که میتواند بر پذیرش عینی اطلاعات اثر نماید، کمتر خطرناک نیست.
به عقیده این وزارت، سلاح های که باعث تغییر جریانات فیزیکی در اقشار زمین و برهم خوردن ساختار DNA در انسان و تغییرات ژنتیکی (موتاسیون) در انسان و ابتلا به امراض گوناگون می شوند، بیشترین خطر را به وجود می آورند.

 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک