07:52 23 سپتمبر 2018
امریکا

کارمند سابق سیا: بخش بزرگ سلاح امریکایی که به اپوزیسیون سوریه ارسال شده بود، به دست داعش افتاده است

© Photo/ Kmccoy
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 11

افتادن سلاح امریکایی در سوریه به دست داعش

پروگرام امادگی «اردوی ازاد سوریه» مصرف بیجای پول مالیه دهندگان امریکایی ثابت شده و بخش زیاد سلاح امریکایی که به اپوزیسیون سوریه ارسال شده بود، به دست گروه «دولت اسلامی» (داعش) افتاده است. این مطلب را به خبرگزاری Sputnik جان کیریاکی کارمند اسبق بخش ضدتروریستی سیا اعلام داشته است.

پنتاگون در ماه سپتمبر اعتراف نمود که پروگرام تمویل مالی محاسبه شده 500 میلیون دالر و تربیه بیش از 5هزار رزمنده نتیجه فقط چهار — پنج نفر داشت که بصورت واقعی در سوریه می جنگند.

نامبرده خبر داد: " انها به هیچ وجه کمک کرده نتواست و مساعی جهت حمایت از انها اوضاع را فقط وخیمتر ساخته است. بخش بزرگ سلاح امریکایی که به انها ارسال شده بود، به دست گروه «دولت اسلامی» (داعش) افتاده است. کانگرس بهای تسلیحات داعش پرداخته است".

کیریاکی مفکوره حکومت امریکا و کانگرس راجع به اینکه «اردوی آزاد سوریه» اپوزیسیون متمدن، دموکراتیک و صلحدوست می باشد، بی مفهوم می خواند.

کیریاکی گفت: " امریکایان این مفکوره که در سوریه اپوزیسیون لیبرال، دموکراتیک، ازادی دوست و صلحدوست وجود دارد که الترناتیف اسد محسوب میشود، می پسندند. و این «اردوی آزاد سوریه» است. این اصلاً هذیان است". او افزود که سازنده ترین سیاست برای امریکا در سوریه عدم مداخله شمرده میشود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک