15:22 25 سپتمبر 2018
انفجارات در جنوب چین تلفات ببار آورد

مقامات چین فقر را بعد از 5 سال ریشه کن می سازند

© Fotolia / Boggy
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

مبارزه فعال با فقر در چین

مقامات چین قصد دارند فقر را تا اواخر سال 2020 ریشه کن سازند و بدین ترتیب از تمام جهان در ظرف ده سال پیشی گیرد — در اهداف انکشاف پایدار سازمان ملل متحد سال 2030 برای رسیدن به این هدف تعیین شده است.

خبر داده شده که حالا در چین 70 میلیون تبعه در نهایت فقر به سر می برند که اکثریت انها در قریه جات زندگی میکنند. این بدان معنی است که برای تحقق مفکوره مقامات چین در عمل، ضرور است، تا تعداد فقرا در ماه باید در حدود یک میلیون نفر کاهش یابد. طبق معلومات رسانه ها، در سال گذشته به تعداد 12.3 میلیون نفر از فقر رهایی یافته اند.

حالا پلان در باره بیرون رفت کشور از فقر مورد بحث قرار دارد. مقامات، منجمله، میخواهند با بیکاری مبارزه کنند و کار خدمات مسکن را بهبود بخشند و تمویل مالی امور ساختمانی راه ها و شفاخانه ها را در مناطق دهاتی افزایش دهند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک