11:45 25 سپتمبر 2018
مشتری

نقشه مشتری

© Photo / Public Domain
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 01

کارشناسان ناسا (آژانس فضایی آمریکا) گزارش ویدئویی نظارت خود بر سیاره مشتری را نشر کردند.

کارشناسان ناسا (آژانس فضایی آمریکا) گزارش ویدئویی نظارت خود بر سیاره مشتری را نشر کردند.

فلم برداری فوق دقیق Ultra HD امکان داده که چنان نکاتی در سیاره مشتری دیده شود که در سابق دیده نمی شدند.

دانشمندان از عکس های گرفته شده توسط تلسکوپ Hubble در زمان های مختلف استفاده کرده اند. انها نه فقط نقشه جدید سیاره مشتری را تهیه کرده اند بلکه تحولات رخ داده در سطح این سیاره را نیز بررسی نموده اند. آنها از جمله ساختار های نخ مانند عجیبی را در سطح مشتری کشف کرده اند.

در آینده نزدیک همچنین نقشه های ستاره شناسی سیاره های اورانوس،نیپتون و زحل عرضه خواهد شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک