13:08 21 سپتمبر 2018
اردوی امریکا راکت انداز هوشمند را ازمایش میکند

اردوی امریکا راکت انداز هوشمند را ازمایش میکند

© Flickr/ U.S. Pacific Command
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 01

ازمایش راکت انداز الکترونی در اردوی امریکا

اردوی امریکا از آغاز سال اینده سلاح نو الکترونی که برای از بین بردن تانک، حفاظت شونده توسط موانع، در نظر گرفته شده، ازمایش میکند.

راکت انداز هوشمند XM25 امکان منفجر ساختن سرگلوله را زمان فراهم می سازد، وقتیکه ان به فاصله برنامه ریزی شده میرسد. این بدان معنی است که سرگلوله زمان منفجر خواهد شد، وقتیکه از طریق کلکینچه پرواز میکند و یا راساً بالای سر هدف قرار میگیرد.

 

یکی از کارشناسان این اختراع را «انقلابی» خوانده، اما گفته که خطرات معین وجود دارند. نمونه قبلی راکت انداز در سال 2013 در افغانستان استعمال شده بود، ولی نسبت برداشت صدمه یک سرباز هنگام تمرینات استفاده از ان متوقف ساخته شده بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک