02:26 21 سپتمبر 2018
بوسه مرگبار

بوسه مرگبار: ستاره شناسان بزرگترین سیستم دوگانه ستاره گان را کشف نمودند

© Photo/ Youtube / ESO
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 11

گروپ بین المللی ستاره شناسان رسدخانه جنوبی اروپایی به کمک «تیلسکوپ بسیار بزرگ» (Very Large Telescope) بزرگترین و داغ ترین سیستم دوگانه ستاره گان را کشف نموده اند.

دو ستاره در چنان فاصله کمتر قرار دارند که با یک دیگر در تماس می باشند و مواد را با یک دیگر تبادله میکنند. اینده این سیستم، اصلاً، المناک می باشد — ستاره گان یا باهم مدغم میشود و یک ستاره بزرگ را تشکیل میدهد، یا گودال سیاه دوگانه تشکیل میدهد.

سیستم VFTS 352، بزرگترین سیستم از جمله سیستم های دوگانه معلوم ستاره گان در حال حاضر در فاصله 160 هزار سال نوری از زمین — در غبار عنکبوت منطقه ستاره گان ماهی طلایی قرار دارد. در این باره در سایت رسدخانه جنوبی اروپایی (ESO) خبر داده شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک