09:20 25 سپتمبر 2018
سازمان امنیت و همکاری اروپا

سازمان امنیت و همکاری اروپا در دنبس پایگاه گزمه در گورلوفکا و دیبالتسیوا خواهد گشود

© Sputnik / Mikhail Voskresensky
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

ایجاد پایگاه گزمه سازمان امنیت و همکاری اروپا در دنبس

هیات خاص نظارتی سازمان امنیت و همکاری اروپا حضور خود را در جمهوری مردمی دانیتسک افزایش میدهد و در اینده نزدیک در سه قریه پایگاه های گزمه پیشاهنگ برعلاوه گزمه های موجود در دانیتسک افتتاح میکند. در این باره یک منبع به آژانس دانیتسک که با اوضاع اشنا می باشد، خبر داد.

منبع به آژانس معلومات داد که در تاریخ 23 اکتوبر مساله راجع به پایگاه های گزمه پیشاهنگ در مذاکرات الکساندر هوگ معاون هیات خاص نظارتی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دانیتسک با نمایندگان مرکز خاص کنترول و هماهنگی مسایل اتش بس در دنبس و وزارت دفاع جمهوری دانیتسک مورد بحث قرار داد.

او گفت: " به گفته هوگ پایگاه ها در گورلوفکا، یناکییوا و دیبالتسیوا ایجاد خواهند شد که به کارمندان هیات امکان کاهش زمان رفت و امد در ساحه جمهوری دانیتسک را فراهم خواهد ساخت و با دقت بیشتر بر انچه که در خط تماس می گذرد، نظارت نماید".

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک