09:54 22 سپتمبر 2018
منظره استکهلم سوئد

آیدا مهاجر مسلمان وزیر سویدن شد

© Photo/ Peter Collins
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 01

آیدا جوان ترین وزیر در تاریخ سویدن هست

آیدا هدزیالیچ 27 ساله مهاجری از بوسنی  وزیر  جدید تعلیم و تربیه سویدن شد.  آیدا جوان ترین  وزیر در تاریخ سویدن است.

 آیدا 5 سال بیشتر نداشت وقتی والدینش  از بوسنی — هرزگوین به سویدن مهاجرت کردند. وی در سن 23 سالگی از  انستیتوت حقوق  دانشگاه  « لوندا»  فارغ التحصیل شد و معاون  شهردار شهر « هالمستاد» سویدن شد.  ارتقاء مقام آیدا پس از آن ادامه یافت.

تعداد مسلمانان  جمعیت 10 میلیونی سویدن 450-500 هزار نفر است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک