04:30 19 اکتوبر 2017
  داروی نو ضد انفلونزا در جاپان

  در جاپان داروی ساخته که میتواند مریضی انفلونزا را در یک شبانه روز معالجه کند

  © Fotolia/ kasto
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 8310

  ساخت داروی نو ضد انفلونزا در جاپان

  جاپان در نظر دارند در سال 2018 اولین داروی را تولید کند که میتواند مریضی انفلونزا را در یک شبانه روز معالجه کند. در این باره خبرگزاری «ریا نووستی» خبر داده است.

  داروی نو، به تفاوت از داروهای مشابه موجود، از گسترش ویروس انفلونزا جلوگیری میکند و ان را می کشد. طوریکه تدقیق شده، دارو مانع رسیدن فیرمینت ها که برای تکثر ویروس ضروری می باشد، جلوگیری میکند. از همین سبب برای صحت یابی کامل یک روز مصرف دارو کافی می باشد.

  طبق معلومات رسانه های محلی، این دارو همین اکنون در جاپان ازمایشات کلینیکی سپری کرده و موثریت خود را ثابت ساخته است. مرحله دوم ازمایشات در ماه نوامبر اغاز میشود، وقتیکه تعداد مریضان مبتلا به مرض انفلونزا شدیداً افزایش می یابد. این دارو بر چند صد مریض ازمایش خواهد شد.

  وزارت صحت جاپان بعد از تائید نهایی موثریت و بی خطربودن دارو وتکمیل اقدامات لازم رسمی برای کسب جواز ان فروش دارو را در سال 2018 ممکن میداند.    

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک