07:36 23 سپتمبر 2018
جوانی دائمی نزدیک است

جوانی دائمی نزدیک است

zdravnews.ru
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

زن با ژین های تغییریافته

برای اولین بار در تاریخ بشریت اندکی بیش از یک ماه قبل تجربه حیرت انگیز اغاز گردید: اولین زن در روی زمین ژین های خود را تغییر داده، تا برای همیش جوان بماند.

دوکتوران در مورد به عقب برگشتاندن ساعت بیولوژیکی فیصله نموده و در ژین های زن مسن مداخله کردند. الیزابیت پیریش محقق امریکایی در رگ ماده ژینیتیکی زرق نموده که باید در داخله هسته هر حجره نفوذ کند و تغییرات را فعال سازد که پیرشدن از خود بجا میگذارد و بدن را جوانتر سازد.

در عین حال، معالجه انقلابی که یکبار هم بالای انسان ازمایش نشده، میتواند باعث عوارض جنبی غیرقابل پیشبینی گردد.

الیزابیت پیریش ضمن پاسخ به سوال راجع به خطرات ممکن گفت:" من بسیار خوب مطلع هستم که میتوانم بصورت جدی صدمه بینم. ولی در عین حال میدانم که اگر این کار را نکنم، در هرصورت به اثر مریضی میمیرم که پیری با خود در قبال دارد. اگر تجربه موفق ثابت گردد، این کار میلیون ها انسان را نجات خواهد داد.

او اعتراف نموده که خانواده، دوستان و همکاران از این اقدام او حمایت کرده اند.  

 

 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک