09:20 25 سپتمبر 2018
عادل ال جوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی

وزیر خارجه عربستان سعودی سرنگونی نظامی اسد را مجاز میداند

Russlands Außenministerium
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 01

سرنگونی نظامی اسد ممکن است

عادل ال جوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی برکناری نظامی بشار اسد رئیس جمهور سوریه از قدرت را اگر او خود این کار نکند، مستثنی نمی سازد.

وزیر به بی بی سی اعلام داشت که در این هیچ شکی وجود ندارد که بشار اسد باید برکنار شود.

ال جوبیر خاطرنشان ساخت: " یا او باید خود در چارچوب پروسه سیای کنار رود، یا او باید به زور برانداخته شود".

او دیروز مساله سوریه را در ویانا با وزاری خارجه روسیه، امریکا و ترکیه مورد بحث قرار داد.

در روز جمعه در پایتخت اطریش ملاقات کثیرالجانبه در باره حل بحران در سوریه برگزار شد. در ان 19 هیات، بشمول پنج عضو دایمی شورای امنیت، ایران، مصرو عربستان سعودی شرکت دارند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک