06:46 23 سپتمبر 2018
میدویدیف

میدویدیف به دومای دولتی در باره بحث راجع به افزایش سن تقاعد هدایت داده است

© Sputnik / Aleksandr Astafev
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

در روسیه بحث راجع به بالابردن سن تقاعد مطرح شده

دمیتری میدویدیف صدراعظم روسیه در باره پیشنهاد مسوده قانون فدرالی راجع به بالابردن سن تقاعد ماموران دولتی به دومای دولتی هدایت داده است. در این باره در سایت حکومت در روز شنبه خبر داده شده است.

مسوده قانون بالابردن تدریجی ستاژ اصغری خدمات دولتی ملکی را که حق کسب حقوق تقاعد و اندازه کمیت ان را میدهد،  از 15 تا 20 سال پیشبینی میکند. همچنان سن نهایی تقاعد از 60 تا 65 سال خدمت در ارگان های دولتی بالا برده میشود.

در متن هدایت گفته شده: " به دومای دولتی مجمع فدرالی فدراسیون روسیه مسوده قانون فدرالی «راجع به تغییرات در اسناد جداگانه قوانین فدراسیون روسیه در بخش افزایش سن تقاعد کتیگوری های جداگانه اتباع، پیشنهاد گردد".

اندری پودوف معاون وزیر کار و حمایت اجتماعی توسط هدایت نامه به مثابه نماینده رسمی کابینه وزرای فدراسیون روسیه هنگام بررسی این مسوده قانون در مجمع فدرالی تعیین شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک