07:48 23 سپتمبر 2018
انترکتیکا

بی ثباتی کوچک میتواند به از بین رفتن کامل کتله یخچالی در انترکتیکا گردد

© REUTERS / Pauline Askin
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

امکان از بین رفتن یخبندان ها در بحر منجمد شمالی

در سال 2014 تحقیق کنندگان ناسا هشدار دادند: یخبندان ها در انترکتیکا بصورت برگشت ناپذیر ذوب شده میروند که میتوانند سطح بحر را به اندازاه 1.2 متر بالا برد. ولی حالا محققین انستیتوت پوتسدام المان تغییرات اخری اقلیمی را مطالعه نموده و عواقب مهم ان را برای منطقه مهم — بحیره امودسون در غرب انترکتیکا که قرار معلوم، بصورت جدی بی ثبات شده، کشف کردند.

همه تحقیقات گذشته بر دورنمای کوتاه مدت این منطقه استوار بودند، ولی این بار تدوین کنندگان اثر علمی که در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences نشر شده، انکشاف درازمدت تمام شیت انترکتیکای غربی را مودل سازی نموده اند.

 

انها از مودل استفاده کرده، تا پیشبینی نمایند که عواقب ذوب شدن شصت ساله یخبندان ها چه خواهند بود. طبق معلومات دانشمندان، قشر یخچالی باید از حدی عبور نماید که بعد از ان تخریب درازمدت برگشت ناپذیر یخبندان های اغاز میشود.

دانشمند عمده این تحقیقات یوهانیس فیلدمن طی تبصره اظهار داشت:" اگر چنین بی ثباتی اغاز شود، پس در جریان چند قرن اینده بلندرفتن سطح اب ابحار تا سه متر ناگزیر است. در نتیجه چنین تغییرات بسیاری شهرها، بشمول نیویارک و مایامی، غرق خواهند شد. برهم خوردن ناگهانی ثبات بعد از دوران طولانی اغاز میشود که در طول ان تقریباً هیچ چیز تغییر نمی کرد".

باوجود چنین پیشبینی ها، تدوین کنندگان اثر علمی اظهار داشتند که دورنمای بعدی وضع انترکتیکا و تخبندان های ان بازهم نهایت نامعین و ضدونقیض است.

 

 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک