11:02 26 سپتمبر 2018
مریخ

ناسا: طوفان افتابی مریخ را از امید ظهور زندگی محروم ساخت

Nature Video
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

اتموسفیر سیاره مریخ به اثر طوفان افتابی از بین رفت

دانشمندان، طی کنفرانس کوتاه مطبوعاتی در ناسا در تاریخ 5 نوامبر، راز از بین رفتن اتموسفیر در سیاره مریخ را فاش ساختند.

به گفته دانشمندان، قبلاً در سیاره اب وجود داشت و حتی شرایط برای بوجودامدن زندگی ایجاد شده میتوانستند، ولی افتاب — اگر دقیق تر گفته شود، باد افتابی، که اتموسفیر را به فضا برد، مریخ را به سیاره عاری از حیات مبدل ساخت.

به گفته دانشمندان، میلیاردها سال قبل مریخ اتموسفیر به حد کافی متکاثف داشت که از گازات مملو بود که برای گرم شدن سیاره و حفظ اب به حالت مایع کافی بود. منظره اراضی مریخ نشان میدهد که زمان ان را اقیانوس پوشانده بود.

در مقاله که در تاریخ 5 نوامبر در مجله Geophysical Research Letters منتشر شده، اشاره شده که سیاره قسمت از اتموسفیر خود را نسبت ساحه ضعیف مقناطیسی از دست داده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک