06:45 23 سپتمبر 2018
کشتی یخشکن ارکتیکا

امریکا راجع به مسابقه جهانی به خاطر منابع ارکتیکا اعلام داشته است

© Sputnik / Vladimir Vyatkin
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10

اعلام مسابقه جهانی به خاطر منابع ارکتیکا

جان کری وزیر خارجه امریکا هنگام سخنرانی در برابر محصلان پوهنتون محلی در شهر نورفولک امریکا اعلام داشت که مسابقه جهانی به خاطر منابع غنی طبیعی ارکتیکا قبلاً اغاز شده است.

کری به گونه مثال جابجاساختن بیرق روسیه در شلف قاره یی در ارکتیکا و همچنان توجه زیاد چین به این منطقه یاداوری نمود. ولی دلچسپی به ارکتیکا نه تنها مسکو و پیکن، بلکه سلسله کامل کشورهای عضو ناتو، بشمول امریکا نشان میدهند. کری همچنان تحرک بلند فعالیت چین در ارکتیکا یاداوری نمود: این کشور در انجا نفت و گاز استخراج میکند و صنعت ماهی گیری را توسعه می بخشد.

ارکتیکا — منطقه با پوتنسیال عظیم منابع طبیعی می باشد. حجم معادن مفیده در انجا طبق ارزیابی های اولیه در حدود 13% ذخایر نفت و در حدود یک سوم ذخایر گاز طبیعی جهان پیشبنی میشود.

با در نظرداشت اینکه در ارکتیکا ذخایر بزرگ معادن مفیده وجود دارند، میتوان پیشبنی کرد که دلچسپی به این منطقه افزایش خواهد یافت. احتمال کمی این وجود دارد که امریکا چانس استفاده از این ثروت ها را از دست دهد.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک