10:11 25 سپتمبر 2018
 الماس زیوری

متشبث هانکانگی الماس ابی رنگ را برای دختر هفت ساله خود به 48 میلیون دالر خریداری نموده است

© AP Photo / Alastair Grant
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

خرید الماس زیوری ابی رنگ توسط متشبث از هانکانگ

الماس بی مانند زیوری ابی رنگ (Blue Moon Diamond) به بهای بی سابقه 48 میلیون دالر برای چنین سنگ های قیمتی فروخته شد. این دومین ریکارد الماس زیوری طی یک شبانه روز می باشد: قبلاً انگشتر با نگین الماس گلابی رنگ به مبلغ 28.8 میلون دالر فروخته شده بود.

طوریکه روزنامه The Guardian تدقیق نموده، جوزیف لاو متشبث از هانکانگ صاحب این سنگ زیوری شناخته شده است. او الماس زیویری را برای دختر هفت ساله خود خریداری نموده و ان را به افتخار او بنام مهتاب ابی رنگ جوزیفینه مسمی نموده است.

 

معامله فروش الماس زیوری ابی رنگ در روز بعد از ان انجام شد، وقتیکه متشبث لاو 28.8 میلیون دالر جهت خرید الماس زیوری به وزن 16.08 قیراط برای دختر خود جوزیفینه مصرف نمود. این سنگ حالا بنام «جوزیفینه شرین» یاد میشود. در دفتر متشبث در هانکانگ این معامله را تائید کردند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک