12:07 21 سپتمبر 2018
راه رفتن روی طناب با کفش پاشنه بلند در ارتفاع 840 متر

راه رفتن روی طناب با کفش پاشنه بلند در ارتفاع 840 متر

© Photo/ Youtube/Outside Television
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10

ویره دیکی دختری از ایالت تگزاس در جشنواره ایی در دو ژانیرو توانست با کفش پاشنه بلند روی طناب در ارتفاع 840 متر راه برود. دختر امریکایی با کفش پاشنه بلند در نخستین امتحان توانست بر روی طنابی در ارتفاع 840 متر که منطقه "Pedra da Gávea " را با هم وصل کرده بود، عبور کند.

ویره دیکی گفت: برای آمادگی و اشتراک در این رقابت، پا برهنه زیاد تمرین کرده، اما برای نشان دادن توانایی اش با کفش پاشنه بلند روی طناب راه رفته است.
پیش از این، خانم نیک والیندا از امریکا توانست با چشمان بسته و بدون هیچگونه کمربندی ایمنی بر روی طناب در بین آسمان خراش های شیکاگو در ارتفاع 183 متر راه رود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک